Hantera avfall i Brändö

I alla byar i Brändö finns det obemannade återvinningsstationer för hushållsavfall.

De har två typer av insamling, sopcontainers för brännbart hushållsavfall och återvinningsstationer med kärl för:

 • Tidningspapper
 • Kartong
 • Ren plast
 • Mindre metall
 • Glas – inte porslin eller fönsterglas
 • Små batterier

Större avfallsmängder förs till Korsö återvinningsstation: 

 • Miljöavfall, metallskrot, impregnerat virke, rent virke, ackumulatorer, restavfall, däck, möbler och hemelektronik enligt skilda taxor 
 • Öppet den 21 november 2019: 13  17 

 

Hantera avfall i Brändö

I alla byar i Brändö finns det obemannade återvinningsstationer för hushållsavfall.

De har två typer av insamling, sopcontainers för brännbart hushållsavfall och återvinningsstationer med kärl för:

 • Tidningspapper
 • Kartong
 • Ren plast
 • Mindre metall
 • Glas – inte porslin eller fönsterglas
 • Små batterier

Större avfallsmängder förs till Korsö återvinningsstation: 

 • Miljöavfall, metallskrot, impregnerat virke, rent virke, ackumulatorer, restavfall, däck, möbler och hemelektronik enligt skilda taxor 
 • Öppet den 21 november 2019: 13  17