Brändö grundskola: Skärgårdsskolan där alla blir sedda och hörda

Skärgårdsidentitet, aktivt lärande med modern teknologi, närhet och hållbarhet: Det är nyckelorden för Brändö grundskola, naturskönt och centralt belägen i Brändö by, invid biblioteket och idrottshallen.

Grundskolan med årskurserna 1 – 9 har förutom fem fastanställda lärare även timlärare till 20 − 30 elever.

Skolbyggnaden totalrenoverades åren 2006 − 2007 och har ljusa och rymliga undervisningsutrymmen.

Eleverna har också tillgång till kommunens bibliotek som är en del av skolbyggnaden.

Idrott och gymnastik sker i idrottshallen bredvid skolan som är den största i den åländska skärgården.

Under rasterna hämtar eleverna energi på skolgården där det finns gungor, en linbana, en klätterställning samt en populär multi-plan där det sparkas fotboll under rasterna. Också själva naturen omkring skolan uppmuntrar till lek och rörelse eller till en promenad.

Om vädret är dåligt kan eleverna spela pingis, biljard eller bordfotboll inomhus.

Skolans nyckelord

Skolan prioriterar följande områden:

Den familjära atmosfären och närheten utgår från att det handlar om en liten skola där alla känner varandra och där alla lärare undervisar samtliga elever. Lärarna kan därför uppleva vad varje elev kan och vilket stöd enskilda elever behöver − ingen glöms bort.

Skolans litenhet möjliggör också en nära kontakt med hemmen.

Det aktiva lärandet handlar om att eleverna har ansvar för sitt eget lärande. Alla har en egen lärplatta där de bland annat producerar texter, filmer och presentationer.

Skärgårdsidentiteten lyfts fram på grund av Brändös unika läge och lokalhistoria. Skolan har schemalagda utelektioner för de yngre eleverna. Inom projektet ”Ätlig skolgård” får eleverna pröva på odling i liten skala. Skärgården lyfts fram några gånger i året då temadagar hålls. Då får eleverna bland annat lära sig mer om fiske, jakt, sjövett, naturkunskap och is.

Hållbarhetstänket är såväl ekonomiskt, socialt som miljöorienterat. Den sociala hållbarheten går ut på att alla ska kunna må bra: Man lär sig inte om man inte trivs.

Det hållbara köket
Skolan satsar också på närproducerad mat och skolans egen kock tillreder närodlad och ekologisk mat i skolans stora och moderna kök.

Eftis
I skolan fungerar även ett eftis – eftermiddagsverksamhet – för de yngsta eleverna.
Eftisverksamheten har egna utrymmen i skolan.

Brändöborna berättar!
Alla barn leker med varandra i Brändö

Brändö grundskola: Skärgårdsskolan där alla blir sedda och hörda

Skärgårdsidentitet, aktivt lärande med modern teknologi, närhet och hållbarhet: Det är nyckelorden för Brändö grundskola, naturskönt och centralt belägen i Brändö by, invid biblioteket och idrottshallen.

Grundskolan med årskurserna 1 – 9 har förutom fem fastanställda lärare även timlärare till 20 − 30 elever.

Skolbyggnaden totalrenoverades åren 2006 − 2007 och har ljusa och rymliga undervisningsutrymmen.

Eleverna har också tillgång till kommunens bibliotek som är en del av skolbyggnaden.

Idrott och gymnastik sker i idrottshallen bredvid skolan som är den största i den åländska skärgården.

Under rasterna hämtar eleverna energi på skolgården där det finns gungor, en linbana, en klätterställning samt en populär multi-plan där det sparkas fotboll under rasterna. Också själva naturen omkring skolan uppmuntrar till lek och rörelse eller till en promenad.

Om vädret är dåligt kan eleverna spela pingis, biljard eller bordfotboll inomhus.

Skolans nyckelord

Skolan prioriterar följande områden:

Den familjära atmosfären och närheten utgår från att det handlar om en liten skola där alla känner varandra och där alla lärare undervisar samtliga elever. Lärarna kan därför uppleva vad varje elev kan och vilket stöd enskilda elever behöver − ingen glöms bort.

Skolans litenhet möjliggör också en nära kontakt med hemmen.

Det aktiva lärandet handlar om att eleverna har ansvar för sitt eget lärande. Alla har en egen lärplatta där de bland annat producerar texter, filmer och presentationer.

Skärgårdsidentiteten lyfts fram på grund av Brändös unika läge och lokalhistoria. Skolan har schemalagda utelektioner för de yngre eleverna. Inom projektet ”Ätlig skolgård” får eleverna pröva på odling i liten skala. Skärgården lyfts fram några gånger i året då temadagar hålls. Då får eleverna bland annat lära sig mer om fiske, jakt, sjövett, naturkunskap och is.

Hållbarhetstänket är såväl ekonomiskt, socialt som miljöorienterat. Den sociala hållbarheten går ut på att alla ska kunna må bra: Man lär sig inte om man inte trivs.

Det hållbara köket
Skolan satsar också på närproducerad mat och skolans egen kock tillreder närodlad och ekologisk mat i skolans stora och moderna kök.

Eftis
I skolan fungerar även ett eftis – eftermiddagsverksamhet – för de yngsta eleverna.
Eftisverksamheten har egna utrymmen i skolan.

Brändöborna berättar!
Alla barn leker med varandra i Brändö