Brändö kommunbibliotek – nästan alltid öppet

I Brändös moderna och välutrustade kommunbibliotek, centralt beläget i Brändö by, kan du låna böcker, tidskrifter och filmer samt delta i möten, läskvällar eller litterära seminarier.

Det största evenemanget är det årliga ”En vind från havet” då framträdande författare från Finland och Sverige träffas under ett specifikt tema. Seminariet lockar många besökare från Åland, finska fastlandet och Brändö.

Biblioteket fungerar också som en punkt för turistinformation. Varje år lånar Brändöborna i snitt 10 böcker, tidskrifter, ljudböcker eller film per person. Till de flitigaste besökarna hör skol- och dagisbarn.

Bibliotekets utlåning och besökarantal ökade efter att öppethållningstiderna utvidgades under konceptet “meröppet”.

Öppet:
mån., tor. 9 − 11, 14 − 16, 18.30 − 20.30
tis. 9 − 11

Meröppet:
Dagligen 9 − 20.30
För registrerade besökare

Tel. + 358 (0) 18 56 216
Tel. + 358 (0) 400 526 777
Email: brandobibliotek@brando.ax

Öppet:
Tisdagar, em/kv
Tel. + 358 (0) 18 56611
Email: brandobibliotek@brando.ax

Brändö kommunbibliotek – nästan alltid öppet

I Brändös moderna och välutrustade kommunbibliotek, centralt beläget i Brändö by, kan du låna böcker, tidskrifter och filmer samt delta i möten, läskvällar eller litterära seminarier.

Det största evenemanget är det årliga ”En vind från havet” då framträdande författare från Finland och Sverige träffas under ett specifikt tema. Seminariet lockar många besökare från Åland, finska fastlandet och Brändö.

Biblioteket fungerar också som en punkt för turistinformation. Varje år lånar Brändöborna i snitt 10 böcker, tidskrifter, ljudböcker eller film per person. Till de flitigaste besökarna hör skol- och dagisbarn.

Bibliotekets utlåning och besökarantal ökade efter att öppethållningstiderna utvidgades under konceptet “meröppet”.

Öppet:
mån., tor. 9 − 11, 14 − 16, 18.30 − 20.30
tis. 9 − 11

Meröppet:
Dagligen 9 − 20.30
För registrerade besökare

Tel. + 358 (0) 18 56 216
Tel. + 358 (0) 400 526 777
Email: brandobibliotek@brando.ax

Öppet:
Tisdagar, em/kv
Tel. + 358 (0) 18 56611
Email: brandobibliotek@brando.ax