Ett hållbart Brändö

Brändö ska bli hållbart per 2040!

Det har Brändöborna bestämt och tagit fram en färdplan för perioden 2018 − 40, som de redan har börjat förverkliga. I denna står det:

”Det behövs både kortsiktiga och långsiktiga åtgärder för att ett hållbart Brändö 2040. Men Brändö är en liten, men livskraftig kommun som har alla möjligheter att gå i bräschen för en hållbar skärgård och ett hållbart Åland!”

Ett av de första konkreta projekten är att kommunens alla enheter ska använda närproducerade råvaror. Hittills har bland annat grundskolan fått stöd för att utöka andelen lokalproducerade råvaror.

Marja Tuomola, ansvarig för skolköket, berättar:

– Vi värnar om lokalproducerade råvaror av hög kvalitet. En ko, en gris, fisk, morötter och tomater, allt köper vi lokalt så gott det går.

Jurmo tjuvstartade för flera år sedan hållbarhetsarbetet och skapade något så unikt som ett helt ekologiskt Jurmo alltifrån djuren och markerna till allt som odlas.

Man kan också söka om stöd till projekt som gör byarna i Brändö mer trivsamma, attraktiva – och hållbara i alla avseenden.

Brändöborna berättar!
Jurmo – den ekologiska ön

Ett hållbart Brändö

Brändö ska bli hållbart per 2040!

Det har Brändöborna bestämt och tagit fram en färdplan för perioden 2018 − 40, som de redan har börjat förverkliga. I denna står det:

”Det behövs både kortsiktiga och långsiktiga åtgärder för att ett hållbart Brändö 2040. Men Brändö är en liten, men livskraftig kommun som har alla möjligheter att gå i bräschen för en hållbar skärgård och ett hållbart Åland!”

Ett av de första konkreta projekten är att kommunens alla enheter ska använda närproducerade råvaror. Hittills har bland annat grundskolan fått stöd för att utöka andelen lokalproducerade råvaror.

Marja Tuomola, ansvarig för skolköket, berättar:

– Vi värnar om lokalproducerade råvaror av hög kvalitet. En ko, en gris, fisk, morötter och tomater, allt köper vi lokalt så gott det går.

Jurmo tjuvstartade för flera år sedan hållbarhetsarbetet och skapade något så unikt som ett helt ekologiskt Jurmo alltifrån djuren och markerna till allt som odlas.

Man kan också söka om stöd till projekt som gör byarna i Brändö mer trivsamma, attraktiva – och hållbara i alla avseenden.

Brändöborna berättar!
Jurmo – den ekologiska ön