Hälsa och vård

I Brändö får du högklassig service inom hälso-, sjuk-, social- och äldrevård trots att kommunen är liten!

Hälsovården i Brändö är en del av Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS) som sorterar under Ålands landskapsregering.

Hälsovården erbjuder:

 • Sjukvårdsmottagning
 • Hemsjukvård
 • Mödrarådgivning
 • Barnrådgivning
 • Skolhälsovård
 • Läkarmottagning – privat
 • Vård i livets slutskede

Personalen vid Brändö hälso- och sjukvårdsmottagning består av:

 • Två heltids hälsovårdare
 • Läkare ett par dagar om månaden

För mer specialiserad vård hänvisas till ÅHS i Mariehamn.

Brändö Hälso- och sjukvårdsmottagning är i samma byggnad som åldringsvården, Solkulla, i Brändö by.

Öppet: mån. – tor. 8 16, fre 8 – 14
Tel. +358 (0) 56 115
Jourtelefon: +358 (0) 40 8461313
Telefontid: Alla vardagar 10 – 11

Beredskap kl. 8 – 24

Akuta situationer
Ring alarmcentralen 112 hela dygnet.

Det finns ett medicinskåp för icke receptbelagda mediciner hos Brändö Andelslag i Brändö by.

Ett av de senaste initiativen i Brändö är hjärtstartare i alla Brändös byar som del av initiativet Hjärtsäker kommun. Vid akut behov kan portabel hjärtstartare även hämtas från Solkulla äldreomsorg i Brändö by.

Mera info: www.hjartstartare.ax/
På www.hjartstartare.ax kan du också ladda ner mobilapplikationen m.hjartstartare.ax som
visar var närmaste hjärtstartare finns i Brändö.

Brändöbor erbjuds gratis familjerådgivning genom Samfundet Folkhälsan på Åland rf. Kontakta familjerådgivningen:

 • För stöd i föräldraskapet eller parrelationen
 • I samband med separation eller andra kriser

Adress: Folkhälsans hus, Styrmansgatan 10, Mariehamn

Tel. +358 (0) 18 5270 48

Om du behöver hjälp och omvårdnad i hemmet kan du få hemservice i ditt hem eller på servicehuset. Nattetid ges hemservice endast på servicehuset och i pensionärsbostäderna bredvid.

Hemservicen är avgiftsbelagd och bestäms enligt klientens betalningsförmåga.

I närheten av servicehuset Solkulla och vid Hemgården finns flera pensionärslägenheter: Bra boende och service till en rimlig penning i en trygg och naturnära skärgårdsmiljö.

Info om äldrevård och – service, lediga pensionärslägenheter:
Socialchef Niklas Feiring
Tel. +358 (0) 18 56503
Email: socialsekreterare@brando.ax

Servicehuset Solkulla, beläget i Brändö by, är knutpunkt för kommunens äldreomsorg.

I servicehuset, bemannat dygnet runt, finns tretton boenderum för äldre samt ett intervallvårdsrum. I köket tillreds måltider både för husets hyresgäster och för andra utanför som behöver måltidsservice. Folkhälsan och församlingen arrangerar dagverksamhet för de äldre.

Äldreomsorgens kansli samt hälsovårdscentralen fungerar också i byggnaden och utomstående serviceproducenter erbjuder tjänster som fotvård och massage i servicehuset.

Anhörig eller annan person som vårdar en person i hemmet kan söka om stöd till närståendevård.

I Nordlingska lägenheten erbjuder föreningen Vård i livet rf möjlighet till rekreation för människor och deras anhöriga som befinner sig i svåra situationer, sjukdomar, kriser och andra livsavgörande förändringar.

Hälsa och vård

I Brändö får du högklassig service inom hälso-, sjuk-, social- och äldrevård trots att kommunen är liten!

Hälsovården i Brändö är en del av Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS) som sorterar under Ålands landskapsregering.

Hälsovården erbjuder:

 • Sjukvårdsmottagning
 • Hemsjukvård
 • Mödrarådgivning
 • Barnrådgivning
 • Skolhälsovård
 • Läkarmottagning – privat
 • Vård i livets slutskede

Personalen vid Brändö hälso- och sjukvårdsmottagning består av:

 • Två heltids hälsovårdare
 • Läkare ett par dagar om månaden

För mer specialiserad vård hänvisas till ÅHS i Mariehamn.

Brändö Hälso- och sjukvårdsmottagning är i samma byggnad som åldringsvården, Solkulla, i Brändö by.

Öppet: mån. – tor. 8 16, fre 8 – 14
Tel. +358 (0) 56 115
Jourtelefon: +358 (0) 40 8461313
Telefontid: Alla vardagar 10 – 11

Beredskap kl. 8 – 24

Akuta situationer
Ring alarmcentralen 112 hela dygnet.

Det finns ett medicinskåp för icke receptbelagda mediciner hos Brändö Andelslag i Brändö by.

Ett av de senaste initiativen i Brändö är hjärtstartare i alla Brändös byar som del av initiativet Hjärtsäker kommun. Vid akut behov kan portabel hjärtstartare även hämtas från Solkulla äldreomsorg i Brändö by.

Mera info: www.hjartstartare.ax/
På www.hjartstartare.ax kan du också ladda ner mobilapplikationen m.hjartstartare.ax som
visar var närmaste hjärtstartare finns i Brändö.

Brändöbor erbjuds gratis familjerådgivning genom Samfundet Folkhälsan på Åland rf. Kontakta familjerådgivningen:

 • För stöd i föräldraskapet eller parrelationen
 • I samband med separation eller andra kriser

Adress: Folkhälsans hus, Styrmansgatan 10, Mariehamn

Tel. +358 (0) 18 5270 48

Om du behöver hjälp och omvårdnad i hemmet kan du få hemservice i ditt hem eller på servicehuset. Nattetid ges hemservice endast på servicehuset och i pensionärsbostäderna bredvid.

Hemservicen är avgiftsbelagd och bestäms enligt klientens betalningsförmåga.

I närheten av servicehuset Solkulla och vid Hemgården finns flera pensionärslägenheter: Bra boende och service till en rimlig penning i en trygg och naturnära skärgårdsmiljö.

Info om äldrevård och – service, lediga pensionärslägenheter:
Socialchef Niklas Feiring
Tel. +358 (0) 18 56503
Email: socialsekreterare@brando.ax

Servicehuset Solkulla, beläget i Brändö by, är knutpunkt för kommunens äldreomsorg.

I servicehuset, bemannat dygnet runt, finns tretton boenderum för äldre samt ett intervallvårdsrum. I köket tillreds måltider både för husets hyresgäster och för andra utanför som behöver måltidsservice. Folkhälsan och församlingen arrangerar dagverksamhet för de äldre.

Äldreomsorgens kansli samt hälsovårdscentralen fungerar också i byggnaden och utomstående serviceproducenter erbjuder tjänster som fotvård och massage i servicehuset.

Anhörig eller annan person som vårdar en person i hemmet kan söka om stöd till närståendevård.

I Nordlingska lägenheten erbjuder föreningen Vård i livet rf möjlighet till rekreation för människor och deras anhöriga som befinner sig i svåra situationer, sjukdomar, kriser och andra livsavgörande förändringar.