Hitta till Brändö

Det är lättare än du tror att komma till Brändö, både från fasta Finland och Åland!

Från det finska fastlandet kommer du till Brändö via Gustavs, cirka 75 kilometer från Åbo.

Det finns också bussförbindelser till Gustavs.

Därifrån tar du vajerfärjan till ön Vartsala.

På Vartsala kör du sju kilometer till landskapsfärjans färjfäste i Osnäs. Därifrån tar du färjan till Åva på Brändö. Resan tar ca. 35 minuter.

Turlistor och förbindelser:

Buss: Se Matkahuolto eller Taivassalon auto OY
Vajerfärja: Gustavs – Osnäs – Gustavs : Se Finferries – Vartsala
Färja: Osnäs – Åva – Osnäs: Se Ålandstrafiken – Norra linjen
Taxi i Osnäs: tel. +358 040 5876 106

På fasta Åland åker du till Prästö med bil eller buss.
Där tar du vajerfärjan till Töftö på Vårdö. Med bil tar det cirka 45 minuter från Mariehamn.

Från Töftö är det cirka 10 kilometer till Hummelvik.
Därifrån tar du landskapsfärjan till Brändö. Resan tar 2,5 timmar.

Turlistor och förbindelser:

Buss till Prästö: Se Ålandstrafiken – Linje 4
Vajerfärja Prästö – Töftö – Prästö: Se Ålandstrafiken – Töftölinjen
Färja: Hummelvik – Brändö – Hummelvik: Se Ålandstrafiken – Norra linjen

Från de åboländska skärgårdskommunerna Houtskär och Iniö kan du ta mindre förbindelsefartyg till Brändö. Färjorna ankommer till Norrviken, Torsholma, i Brändö.

Turlistor:
Houtskär – Brändö – Houtskär med M/S Karolina, endast passagerare och cyklar
Iniö – Brändö – Iniö med M/S Satava, medtar bilar

I Brändö är alla byar förbundna av broar och vägbankar utom Jurmo, Lappo och Asterholma som man kommer till med gratis förbindelsefartyg. Kollektivtrafiken sköts av taxibilar enligt turlista och är också gratis

Det finns också gratis servicetaxi från Fiskö och Torsholma till bank, rådgivning, bibliotek etc. i Brändö by samt till landskapsfärjorna i Åva och Torsholma. All trafik måste beställas i förväg.

Turlistor:
Förbindelsefartyg:
Torsholma – Lappo – Asterholma – Kumlinge – Enklinge: Se Ålandstrafiken – Norra linjen
Förbindelsefartyg: Åva -Jurmo– Åva: Se Ålandstrafiken – Norra linjen
Kollektivtrafik: Se tidtabell
Servicetrafik:
Taxi Brändö, Tel. +358 (0) 408 481 982

Jurmo gästhamn

Servicehus, bastu, septiktank-tömning, bränsle, butik, restaurang

Öppet under högsäsong

Tel. 358 (0) 40 506 4777
Email: djurmo@jurmo.ax
Webb: www.jurmo.ax
Facebook: jurmoaland

Lappo gästhamn

Servicehus med bastu, restaurang, butik, bränsleautomat, septiktank-tömning, skärgårdsmuseum, Boulé-bana, minigolf, naturstig, Frisbee-golfbana, 90 båtplatser

Öppet under högsäsong Övriga tider enligt överenskommelse
Tel. 358 (0) 45 125 5516
Facebook: lappo.vierassatama

Asterholma

Mindre bryggor längs Asterholma mot sydväst.

Baggholma

Ångbåtsbryggan på östra sidan.

Björnholma

Vid Björnholma ångbåtsbrygga vid hotell Gullvivan.

Brändö by

I Finnvik invid Brändö ahl. Endast tillgänglig för motorbåtar. Bränsleautomat 24 h automat. Församlingens brygga vid Norrstrand.

Fiskö

I Norrviken/södra stranden, till vänster när man kommer in till byn.

Korsö

Vid ångbåtsbryggan till söder om byn.

Torsholma

Norrstrand. Nära färjan till Houtskär/Iniö.

Åva

Vid båthusen, Kalvholmsfjärden.

Hitta till Brändö

Det är lättare än du tror att komma till Brändö, både från fasta Finland och Åland!

Från det finska fastlandet kommer du till Brändö via Gustavs, cirka 75 kilometer från Åbo.

Det finns också bussförbindelser till Gustavs.

Därifrån tar du vajerfärjan till ön Vartsala.

På Vartsala kör du sju kilometer till landskapsfärjans färjfäste i Osnäs. Därifrån tar du färjan till Åva på Brändö. Resan tar ca. 35 minuter.

Turlistor och förbindelser:

Buss: Se Matkahuolto eller Taivassalon auto OY
Vajerfärja: Gustavs – Osnäs – Gustavs : Se Finferries – Vartsala
Färja: Osnäs – Åva – Osnäs: Se Ålandstrafiken – Norra linjen
Taxi i Osnäs: tel. +358 040 5876 106

På fasta Åland åker du till Prästö med bil eller buss.
Där tar du vajerfärjan till Töftö på Vårdö. Med bil tar det cirka 45 minuter från Mariehamn.

Från Töftö är det cirka 10 kilometer till Hummelvik.
Därifrån tar du landskapsfärjan till Brändö. Resan tar 2,5 timmar.

Turlistor och förbindelser:

Buss till Prästö: Se Ålandstrafiken – Linje 4
Vajerfärja Prästö – Töftö – Prästö: Se Ålandstrafiken – Töftölinjen
Färja: Hummelvik – Brändö – Hummelvik: Se Ålandstrafiken – Norra linjen

Från de åboländska skärgårdskommunerna Houtskär och Iniö kan du ta mindre förbindelsefartyg till Brändö. Färjorna ankommer till Norrviken, Torsholma, i Brändö.

Turlistor:
Houtskär – Brändö – Houtskär med M/S Karolina, endast passagerare och cyklar
Iniö – Brändö – Iniö med M/S Satava, medtar bilar

I Brändö är alla byar förbundna av broar och vägbankar utom Jurmo, Lappo och Asterholma som man kommer till med gratis förbindelsefartyg. Kollektivtrafiken sköts av taxibilar enligt turlista och är också gratis

Det finns också gratis servicetaxi från Fiskö och Torsholma till bank, rådgivning, bibliotek etc. i Brändö by samt till landskapsfärjorna i Åva och Torsholma. All trafik måste beställas i förväg.

Turlistor:
Förbindelsefartyg:
Torsholma – Lappo – Asterholma – Kumlinge – Enklinge: Se Ålandstrafiken – Norra linjen
Förbindelsefartyg: Åva -Jurmo– Åva: Se Ålandstrafiken – Norra linjen
Kollektivtrafik: Se tidtabell
Servicetrafik:
Taxi Brändö, Tel. +358 (0) 408 481 982

Jurmo gästhamn

Servicehus, bastu, septiktank-tömning, bränsle, butik, restaurang

Öppet under högsäsong

Tel. 358 (0) 40 506 4777
Email: djurmo@jurmo.ax
Webb: www.jurmo.ax
Facebook: jurmoaland

Lappo gästhamn

Servicehus med bastu, restaurang, butik, bränsleautomat, septiktank-tömning, skärgårdsmuseum, Boulé-bana, minigolf, naturstig, Frisbee-golfbana, 90 båtplatser

Öppet under högsäsong Övriga tider enligt överenskommelse
Tel. 358 (0) 45 125 5516
Facebook: lappo.vierassatama

Asterholma

Mindre bryggor längs Asterholma mot sydväst.

Baggholma

Ångbåtsbryggan på östra sidan.

Björnholma

Vid Björnholma ångbåtsbrygga vid hotell Gullvivan.

Brändö by

I Finnvik invid Brändö ahl. Endast tillgänglig för motorbåtar. Bränsleautomat 24 h automat. Församlingens brygga vid Norrstrand.

Fiskö

I Norrviken/södra stranden, till vänster när man kommer in till byn.

Korsö

Vid ångbåtsbryggan till söder om byn.

Torsholma

Norrstrand. Nära färjan till Houtskär/Iniö.

Åva

Vid båthusen, Kalvholmsfjärden.