Snabbt fibernät i Brändö

Gör som hälften av Brändöborna – koppla upp dig till ett av Ålands snabbaste fibernät, Brändö Kumlinge Fibernät!

Det etablerades 2009, 10 år senare uppdaterades och moderniserades nätet som fungerar som ett andelslag. Detta innebär att alla anslutningar är till självkostnadspris och att alla inkopplade fastigheters ägare blir andelsägare vid inkoppling.

Info:
Tel. +358 (0) 401 388 081
Email: support@bkfiber.ax
Webb: www.bkfiber.ax

Snabbt fibernät i Brändö

Gör som hälften av Brändöborna – koppla upp dig till ett av Ålands snabbaste fibernät, Brändö Kumlinge Fibernät!

Det etablerades 2009, 10 år senare uppdaterades och moderniserades nätet som fungerar som ett andelslag. Detta innebär att alla anslutningar är till självkostnadspris och att alla inkopplade fastigheters ägare blir andelsägare vid inkoppling.

Info:
Tel. +358 (0) 401 388 081
Email: support@bkfiber.ax
Webb: www.bkfiber.ax